Skip Navigation Links.      
 
Skip Navigation Links : Feedback Technology : Účel nasazení systému

Primární účel nasazení systému

Vybudování celopodnikového informačního tržiště s interaktivním modelem reálného podnikového prostředí poskytující snadnou orientaci v podnikových strukturách a informacích.

• různorodé objekty informační podpory aplikace, reporty, dokumenty, obrázky, video, zprávy apod.
• zástupci entit reálného prostředí závody, střediska, zakázky, projekty, lidé, procesy, týmy apod. poskytuje rychlou informaci o jejich charakteru a stavu umožňuje zpracovávat úlohy související s těmito entitami
• specifická, individuální nebo skupinová informační podpora uživatelem může být osoba, funkce, pracovní místo apod.

Vytvoření systému efektivní informační podpory procesu řízení se stěžejní orientací na oblasti analýzy, plánování a kontroly při uplatnění principu jedné sdílené verze pravdy.

Aplikační vývoj jedinečných a specifických řešení, které poskytují konkurenční výhodu a představují podnikové know-how.

 

Sekundárně může systém levně a efektivně řešit

potřeby zákaznických úprav a rozšíření primárních provozních systémů

nutnost pořízení nových licencí k používání primárních provozních systémů za situace, kdy užitná hodnota využití neodpovídá ceně těchto licencí.

 

Feedback Enterprise Platform.