Skip Navigation Links.      
 
Skip Navigation Links : Feedback Services : Feedback Subscription

Feedback Subscription


Upgrade
Předplatné zahrnuje upgrade na vyšší verze softwarového produktu obsahující významné změny softwarového produktu po technologické i funkční stránce. Součástí každé nové verze je dokumentace.

Update
Předplatné zahrnuje průběžné aktualizace softwarového produktu. Obsahem těchto aktualizací jsou opravy, drobná zlepšení, nové vlastnosti a nové funkcionality systému. Součástí každé aktualizace je popis inovací a oprav.

Technická podpora
Služba zajišťuje základní přístup k informacím pro administrátory, programátory a analytiky softwarového produktu (Časté dotazy, Příklady, Historie verzí, Znalostní báze, Nápověda, apod.). Metodickou a konzultační podporu je možné získat přímo od specialistů poskytovatele. Technická podpora je zajišťována centrem technické podpory prostřednictvím internetových stránek.

Technická podpora Incident
Tato služba zajišťuje provozuschopnost softwarového produktu. Případné zjištěné vady nebo poruchy systému jsou řešeny prostřednictvím Centra technické podpory.
      
Feedback Enterprise Platform.